Mój program gospodarczy

Od lat wspieram i pomagam sadownikom z Błędowa. Stworzyli oni klaster, który wyhodował nową odmianę jabłka – Amela. Jabłko to jest całkowicie zdrowe, nie ma w nim pozostałości chemicznych. Już teraz sieci handlowe odbierają po bardzo atrakcyjnych cenach jabłka sadowników z Błędowa. Staram się promować ten produkt. Nie możemy się tylko nadziwić, że w Ministerstwie Rolnictwa patrzą na nas z niedowierzaniem i odmawiają wszelkiej pomocy.


Z przyjaciółmi: hodowcami zwierząt, rolnikami i przedsiębiorcami założyliśmy Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt. Mnie wybrano na ­prezesa komitetu. Organizujemy konferencje, publikujemy wydawnictwa, które mają pomóc przede wszystkim hodowcom zwierząt. Problemem dla nich jest zorganizowana kampania mająca na celu likwidację hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. To, co Duńczycy robią na wielką skalę, Niemcy także i na czym zarabiają ogromne pieniądze ma być zabronione w Polsce. Nawet gorzej, „psedoekologowie” pod pretekstem troski i zwierzęta mają uzyskać prawo wchodzenia do ferm hodowlanych a nawet do prywatnych domów. Taką ustawę o ochronie zwierząt przygotowali posłowie z PiS z panem Czabańskim na czele. Jako Komitet robimy wszystko, by zmobilizować opinię publiczną do protestu i sprzeciwu.
Widzimy zagrożenia dla rolnictwa ze strony monopoli, które dostarczają środki produkcji i maszyny rolnikom oraz ze strony handlu, głównie zagranicznego, który odbiera ich produkty. Dlatego postulujemy pomoc finansową państwa i sektora bankowego mającą na celu stworzenie niezależnej sieci handlowej odbierającej polską żywność. Po drugie – postulujemy utworzenie Państwowego Instytutu Kontroli Jakości ­Żywności Importowanej. Wiemy, że jest ona złej jakości.

 • Rencistom, emerytom, niepełnosprawnym – renty i emerytury bez podatku. Zakaz podnoszenia czynszów powyżej wskaźnika inflacji („prawo żelaznego lokatora”)
 • Młodym – 50 000 złotych na wkład własny przy pierwszym kredycie mieszkaniowym. Ulgi podatkowe dla wracających z zagranicy i tu zaczynających własny biznes
 • Kwota wolna od podatku równa średniej płacy netto pomnożonej przez 12, co daje rocznie około 50 000 złotych.
 • Oszczędności Polaków powinny być wolne od opodatkowania
  – należy zlikwidować tzw. podatek Belki.
 • ZUS dla przedsiębiorców powinien być dobrowolny.
 • Dla firm o obrotach poniżej 2 milionów euro należy wprowadzić niski podatek przychodowy.
 • Kapitał zagraniczny i kapitał polski powinien działać i być rozliczany według tych samych reguł.
 • Należy wprowadzić ulgi inwestycyjne i zwolnienia podatkowe dla polskich inwestorów oraz Polaków wracających z emigracji i uruchamiających tu działalność gospodarczą.
 • Należy dokonać abolicji podatkowej dla małych i średnich firm z tytułu zaległości wobec ZUS.
 • Należy dokonać oddłużenia rolnictwa i powstrzymać egzekucje komornicze.
 • Należy utworzyć w Radomiu Państwowy Instytut Kontroli Jakości Żywności i Dóbr Konsumpcyjnych – głównie importowanych.
 • Należy zlikwidować bądź ograniczyć urzędy pracy.
 • Należy utworzyć sieć banków małej i średniej przedsiębiorczości oraz banków komunalnych udzielających preferencyjnych kredytów inwestycyjnych dla polskich rolników i przedsiębiorców.
 • Należy powołać do życia powszechny samorząd gospodarczy – organizację jednoczącą i reprezentującą wszystkich polskich przedsiębiorców, czyli tych, którzy rzetelnie i uczciwie tworzą bogactwo materialne i duchowe Polski, tu płacą podatki.