1 Comment

 1. Odnośnie federacji:

  1. Federacja przez ponad rok działania nie zamieściła na swojej stronie żadnego stanowiska ani opinii:

  http://przedsiebiorcy.pl/o-nas/stanowiska-opinie.html

  Przykładowo, w ciągu ostatniego roku miały miejsce następujące zmiany, które mają fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorców:

  a) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy o Bankowych Tytułach Egzekucyjnych,

  b) nastąpiła zmiana ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nakładająca na podmioty dodatkowe obowiązki (system IOWISZ), a także łagodząca wymogi względem rejestracji podmiotów w RPWDL,

  c) powstał projekt rozporządzenia MF o wyłączeniu niektórych podmiotów z obowiązku posiadania kas rejestrujących,

  d) dokonano nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, w zakresie zmiany podmiot leczniczy/zakład leczniczy,

  e) ograniczenie obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w stosunku do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie czasu w który może być kontrolowany przedsiębiorca – gotowy temat na skargę do TK,

  f) zmiany w Kpc, które mają gigantyczne znaczenie w zakresie prowadzonych postępowań cywilnych, w których przeprowadzone jest postępowanie jedynie z dokumentów (brak rozpraw),

  g) problem rozporządzenia eIDAS PE i Rady – znaczenie dla obniżenia kosztów zawierania umów na odległość! (umowy w formie elektronicznej w dużych przedsiębiorstwach – telekomy, banki, etc.),

  Z tego co się szykuje:

  h) Odwrócony VAT dla niektórych towarów i usług,

  i) Likwidacja podatku liniowego i skutek tego działania na system podatkowy – migracja przedsiębiorców do Czech, odejście przedsiębiorców od spółek osobowych,

  j) Zakaz handlu w niedziele – skutek dla dużych i małych sklepów,

  k) Ujednolicenie podatku dochodowego i składki ZUS, zdrowotnej etc.

  l) Ustawa o POZ – całkowita rewolucja.

  To jest to co mi przyszło do głowy tak z miejsca a jest o czym pisać, nie tylko w formie informacji i analiz, ale np. pomocy – jak założyć spółkę przez internet – s24, jakie są zalety a jakie wady.

  2. Co oferuje stowarzyszanie:

  a. Porady prawne, doradztwo gospodarcze i finansowe – no nie wiem jak to traktować. Każdy kto ma komputer potrafi sobie znaleźć stronę w internecie z ofertą banków. Co do porad prawnych, to praktyka na rynku jest taka że w sprawach w których nie ma nakładu pracy co do zasady się nie pobiera opłat od porady. Co innego jeżeli mamy do czynienia z opinią prawną. Wątpię jednak aby w skomplikowanej sprawie podatkowej stowarzyszanie wydało opinię prawną lub napisało odwołanie od decyzji US.

  b. Działania wizerunkowe i kontakty biznesowe – bez komentarza.

  3. Składka i wpisowe.

  Miesięczny rachunek za telefon obejmujący pełen pakiet usług kosztuje 69,99, a składka korporacyjna radcy prawnego w Warszawie wraz z ubezpieczeniem OC wynosi 100 zł. 100 zł za to co oferuje federacja uznać należy za jakąś aberrację. Na stronie nawet nie ma planu szkoleń, przedstawionej aktualnej aktywności, nawet prostego bloga prezesa, który by chociażby spekulował o projektach ustawodawczych.

  4. Co mnie jeszcze uderzyło. Na stronie brak jest opublikowanych uchwał federacji (jakichkolwiek!), nie ma również wskazanej wysokości składki. Sama forma prawna budzi moje wątpliwości związek pracodawców nie może uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego co oznacza, że jest całkowicie odcięty od grantów z UE, ale także np. z Google. Nie ma więc możliwości rozwoju ze środków spoza składek.

  5. Wnioski.

  a. Federacja w tym kształcie nie ma żadnego potencjału opiniodawczego, prawdopodobnie nigdy nie wystąpi np. przed TK jako tzw. Amicus curiae w sprawach, które są niezwykle istotne dla wszystkich przedsiębiorców. Nie wydaje się również aby Federacja wyrażała gotowość wniesienia skargi do TK na podstawie art. 188 ust. 4 Konstytucji RP.

  b. Suma składki i wpisowego a także aktywność podmiotu sugeruje, że jest to podmiot ukierunkowany jedynie na osiągnięcie zysku przeznaczonego na bieżące utrzymanie struktur i władz federacji. W tym kształcie organizacja ta ma charakter elitarny, a składka, dotychczasowy brak aktywności nie rokuje, aby przedsiębiorcy.pl kiedykolwiek wstawili się za mikroprzedsiębiorcami i byli wstanie zrozumieć bolączki podmiotu, który w porywach zatrudnia 5-6 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *