Program 2018

1. USTRÓJ

 • Warszawa potrzebuje nowego ustroju miasta z władzami o jasnych uprawnieniach i odpowiedzialności. Wymiećmy partyjniactwo i upolitycznienie z samorządu. Warszawa potrzebuje sprawnego zarządu z prezydentem na czele wybieranym w wyborach powszechnych. Trzeba zlikwidować podział na dzielnice i scalić miasto. Niech będzie jedna Warszawa z jednym budżetem.
 • Bezzwłocznie należy utworzyć Bank Komunalny Warszawy i Mazowsza, gdzie znalazłyby swe miejsce wszystkie konta instytucji miasta.
 • Warszawski Bank Komunalny powinien emitować pieniądz lokalny – nazwijmy go wars. Utwórzmy stołeczną a następnie mazowiecką strefę monetarną.
 • Samorząd Warszawy powinien mieć odwagę – w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę dokonać abolicji bądź umorzenia często zadawnionych drobnych mandatów, niewielkich zaległości podatkowych i innych opłat wszystkim Warszawiakom.

2. MIESZKAŃCOM

 • Proponuję obniżenie czynszu emerytom o co najmniej 200-300 złotych miesięcznie i wprowadzenie „prawa żelaznego lokatora”. Na jego mocy seniorom zamieszkałym w lokalu czy to komunalnym, czy prywatnym nie wolno podnosić czynszu powyżej wskaźnika inflacji.
 • Fundusze ze zlikwidowanych biur pośrednictwa pracy i zlikwidowanej straży miejskiej należy przeznaczyć na dofinansowanie instytucji (w tym policji), ośrodków zdrowia i osób zajmujących się emerytami i osobami niepełnosprawnymi.
 • Młode małżeństwa tracące zdolność kredytową wraz z powiększeniem się rodziny powinny korzystać z programu udzielania miejskich  gwarancji kredytowych.
 • Samorząd powinien wesprzeć finansowo rodziców dziecka, które nie dostało się do przedszkola publicznego. Dziecko w przedszkolu niepublicznym powinno otrzymywać dodatkową dotację ( poza ustawową wynoszącą nie mniej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w placówce publicznej) w wysokości 300 zł.
 • Trzeba natychmiast zinwentaryzować pustostany i podjąć decyzje o sprzedaży bądź remoncie celem wynajmu zgodnie z cenami, jakie obowiązują na wolnym rynku.
 • Należy umożliwić sprzedaż lokatorom zajmowanych przez nich mieszkań. Dokonać wyceny i w zależności od ilości lat zajmowania mieszkania udzielić zniżek i bonifikat.
 • Metro, tramwaje i autobusy w dni szczególnego natężenia ruchu, na pewno w poniedziałki i piątki powinny być bezpłatne. Trzeba stopniowo iść w stronę całkowicie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
 • Należy zabronić wjazdu do Śródmieścia po obu stronach Wisły samochodom z silnikami diesla i starszych niż 15 lat.
 • Warszawa musi stworzyć sieć szybkich kolejek podmiejskich przywożących do pracy w stolicy mieszkańców Radomia, Siedlec, Ciechanowa, Żyrardowa i innych. Mój program to utworzenie Szybkiej Kolei Metropolitalnej dowożącej do stolicy w czasie nie dłuższym niż jedna godzina.
 • Głoszę hasło – precz ze słupkami, wykarczować większość słupków ustawionych w ostatnich latach na warszawskich chodnikach.

3. PRZEDSIĘBIORCOM

 • Reprezentacja przedsiębiorców – samorząd gospodarczy powinna współtworzyć plany rozwoju miasta i jego budżet, a także ponosić odpowiedzialność za realizację wspólnych przedsięwzięć.
 • Wzorem ustawy z marca 1933 roku (zwanej ustawą Wedla) trzeba uchwalić ulgi i zwolnienia podatkowe na kilka bądź kilkanaście lat dla przedsiębiorców inwestujących w mieście. Ulgi te mogą dotyczyć podatku od nieruchomości, podatków i opłat lokalnych.
 • Wnioskuję o obniżenie opłaty lokalnej za powierzchnie użytkowe dla wszystkich małych i średnich obiektów handlowych, gastronomicznych, produkcyjnych i usługowych. Moim zdaniem stawka powinna wynosić 10 złotych za metr kwadratowy.
 • Warszawa potrzebuje ulicznych targowisk otwartych dla małych i średnich firm w wybrane dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 13:00.
 • Warszawa, jeśli chce być atrakcyjna dla przedsiębiorców musi zadbać, by ceny: energii, wody, usług komunalnych były niskie. Tak może się stać tylko pod warunkiem, że miasto przejmie większościowe udziały w tych spółkach odsprzedając jednocześnie część przedsiębiorcom.
 • Powinna powstać „Warszawska Dolina Krzemowa”, dzielnica wizjonerów i pomysłodawców nowych technik i technologii. Tu, gdzie jest potencjał intelektualny, uczelnie i środowiska naukowe  mają powstawać najnowocześniejsze rozwiązania dla przemysłu.

4. PONADTO…

 1. Stawiam wniosek – miasto powinno bezzwłocznie przystąpić do odbudowy Osi Saskiej i Pałacu Bruhla.
 2. Powinien powstać pomnik bądź budowla- symbol, upamiętniający nauki Jana Pawła II. Każdemu Polakowi i turyście pomnik winien uświadamiać, że jak mówił papież „wolność nie jest nam daną, a zadaną”, a zryw wolności, upadek  komunizmu w Europie rozpoczął się w roku 1979 w Warszawie , a nie od obalenia muru berlińskiego w 1989 roku, co próbują sugerować niektórzy zachodni historycy.
 3. Niech powstaną projekty urbanistyczne określające proporcje między terenami pod zabudowę, terenami zielonymi, obiektami infrastrukturalnymi itd. Później trzeba je wystawić na przetarg. Gwarantuję, że znajdą się nabywcy i inwestorzy. Tą drogą Warszawa uzyska dodatkowe środki i stałe pokaźne wpływy wynikające z corocznie płaconych podatków.
 4. Mamy Centrum Nauki Kopernik, wspaniały pomysł prof. Łukasza Turskiego. Utwórzmy tu Centrum Matematyczno-Informatyczne, miejsce spotkań i dyskusji uwzględniając przy tym uzdolnione matematycznie dzieci.