List otwarty

Drodzy Radomianie,
Chcecie wybierać mądrych i uczciwych polityków. Mówicie, nie warto iść na wybory, bo rządzi układ – raz jedni, raz drudzy dorywają się do koryta, a ludziom żyje się coraz gorzej.
Macie rację. Dlatego Paweł Kukiz, a my z nim wołamy: „Zlikwidujmy układ, Polsko potrafisz”.
Jak trudno rozwalić układ, przykładem jest Radom. Tu bez mała każde stanowisko pracy, w administracji, bądź w samorządach jest efektem podziału łupów między politykami – od dyrektora szkoły do sprzątaczki. W Radomiu zwalnia się z pracy za odwagę zbierania podpisów pod listą Pawła Kukiza. Tu ma panować strach.
Czyż nie jest przejawem strachu, pogardy, pychy, lekceważenia, arogancji wobec Was, wyborców, jeśli chcący być Waszym reprezentantem kandydat odmawia konfrontacji swoich poglądów i argumentów publicznie – jak czyni to Adam Bielan?
Pan Adam Bielan mówi, że „gra w drużynie”. Przypomnę, że już raz grał w drużynie o nazwie Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997-2001. Niech pochwali się Radomianom, jak wtedy głosował. Oto przykłady:
– za likwidacją województwa radomskiego
– za wprowadzeniem funduszy emerytalnych, które z ludzi starszych uczyniły biedaków
– za rabunkową prywatyzacją przedsiębiorstw i banków, co pozbawiło miliony Polaków prawa do własności majątku narodowego
– za likwidacją wielu przedsiębiorstw, w tym polskiej zbrojeniówki
– za powołaniem Leszka Balcerowicza – zwanego często „grabarzem radomskiego przemysłu” na prezesa NBP
Ja Dariusz Grabowski głosowałem wtedy każdorazowo przeciw.
Hasłem Adama Bielana na banerach, którymi wytapetował pół Radomia jest „praca – nie obietnice”. Pytam – jaką pracę ma na myśli, skoro całe dorosłe życie upłynęło mu wyłącznie na parlamentarnym wikcie?
Drodzy Radomianie,
Wybory do Senatu to głosowanie bezpośrednio na osobę, a nie na szyld partyjny, to odpowiedzialność indywidualna, a nie grupowa. Rolą Senatu jest sprawdzać, korygować, poprawiać to, co zrobił Sejm. Czy senator, którego obowiązuje dyscyplina partyjna zdobędzie się na odwagę, by głosować mądrze i w zgodzie z sumieniem?
Pan Adam Bielan mówi o sobie „jestem politologiem”. Takiej politologii, jaką on uprawia, nie uczą na żadnej uczelni. Aż wypada zapytać, jaką uczelnię Pan Adam Bielan ukończył, bo jeśli nie, to jest raczej politycznym samoukiem. Niepokoi fakt, że pan Adam Bielan otrzymał wysokie odznaczenie ukraińskie. Niepokoi dlatego, że na Ukrainie wpływ na decyzje o przyznawaniu odznaczeń mają środowiska nacjonalistyczne, skrajnie antypolskie.
Jeśli dziś kandydat partii aspirującej do władzy odmawia publicznej debaty z elektoratem Pawła Kukiza reprezentowanym przez Dariusza Grabowskiego – doktora nauk ekonomicznych, prezesa Klubu Inteligencji Polskiej, wieloletniego parlamentarzysty i przedsiębiorcy to nietrudno sobie wyobrazić, jak potraktuje wyborców, obywateli Radomia, gdy zostanie senatorem. Partia, którą reprezentuje Adam Bielan otrzymuje z naszych podatków ogromną, liczoną w dziesiątkach milionów złotych rocznie dotację, co pozwala na rozrzutne finansowanie kampanii wyborczej. Swą postawą Adam Bielan potwierdza, że bogatemu nie wypada siadać do debaty z biednym. Tym bardziej nie wypada, że Paweł Kukiz i my mówimy – trzeba zlikwidować finansowanie partii z budżetu.
Drodzy Radomianie,
Mówię, powtarzam „Radom budzi się”, a to oznacza, że zmiany są niezbędne. Zacznijmy od fundamentu, jakim jest Konstytucja.
– niech prezydent ma władzę i odpowiedzialność, a przestanie być strażnikiem żyrandola.
– niech wynik referendum wnioskowanego przez pięćset tysięcy obywateli będzie prawem.
– niech wyborcy nie głosują na partyjne szyldy, a na ludzi.
– niech obywatele decydują, ile pieniędzy dostają partie z ich dobrowolnych opłat.
W kwestiach gospodarczych credo Dariusza Grabowskiego brzmi:
– oszczędności i inwestycje polskich rodzin i polskich firm wolne od opodatkowania
– niskie i średnie dochody wolne od opodatkowania
– wydatki rodzin i przedsiębiorców na remonty i budowę domów, oświatę i naukę, stypendia i ochronę zdrowia powinny być odpisywane od dochodu
– utwórzmy Bank Polskiego Seniora, z którego dofinansowane będą najniższe emerytury najstarszych Polaków
– obniżmy akcyzę na alkohol i używki ograniczając tym przemyt i czarny rynek, zwiększając dochody budżetu państwa
To tylko fragment pełnego programu gospodarczego.
Zaś dla Radomia proponuję między innymi:
– włączenie Radomia w program odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego
– budowę linii kolejowych Warszawa-Radom, Łódź-Radom i obwodnicy Radomia
– wydłużenie pasa startowego na lotnisku, by otrzymać możliwość utworzenia cargo
– wydzielenie gruntów pod tanie budownictwo mieszkaniowe
– utworzenie centrum techniki lotniczej
– przeniesienie do Radomia urzędów takich jak: Agencja Rozwoju Przemysłu czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Drodzy Radomianie,
Pójdźcie do wyborów. Niech Wasz głos będzie dowodem na to, że oddzielacie prawdę od fałszu, odwagę od tchórzostwa, dobro od zła.
Ja, Dariusz Grabowski jestem z Wami, Wam służyłem i chcę służyć.

Dr Dariusz Grabowski
Kandydat do Senatu Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *