Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki – wystąpienie

Zaproszenie na konferencję 24 04 2018 – wraz z programem

Treść mojego wystąpienia podczas konferencji „Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki”, współorganizowanej przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Zabieram głos jako przedsiębiorca wśród naukowców. Podzielam opinie, że kwestia demograficzna jest jednym z fundamentalnych zagrożeń dla przyszłości, by nie powiedzieć przetrwania państwa i narodu.

Z powodu ograniczonego czasu przeznaczonego na wystąpienie zwrócę uwagę na zagrożenie moim zdaniem najwyższej wagi, o którym tu do tej pory nie było mowy.

Mam na myśli mechanizm podziału i przechwytywania przez zagraniczny sektor handlowy i banki nadwyżki wytworzonej w polskiej gospodarce przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe. Przechwytywanie nadwyżki skutkuje raz – ogromnym transferem kapitału zagranicę, dwa – radykalnie ogranicza możliwości inwestycyjne i zdolność do konkurencji polskim podmiotom gospodarczym. Jeśli dodamy do tego opresyjną w stosunku do przedsiębiorców politykę ekonomiczną i społeczną kolejnych rządów, to nietrudno zrozumieć, że sytuacja polskich przedsiębiorstw jest zła, a perspektywy w przypadku pogorszenia koniunktury międzynarodowej niedobre. Polscy przedsiębiorcy wypracowane zyski starają się lokować w przedsięwzięciach bezpiecznych, często o niskiej rentowności, gdyż nie widzą realnej szansy godziwego zarobku w krótkim czasie.

W tym kontekście mocno na tej konferencji akcentowana potrzeba wstąpienia Polski do strefy euro oznaczałaby przede wszystkim danie zagranicznym bankom i zagranicznemu sektorowi handlowemu w Polsce dodatkowego narzędzia kontroli i dominacji nad polskimi przedsiębiorstwami. Fakt ten jest dla mnie oczywisty i podważa argumenty zwolenników wstąpienia do strefy euro.

Dariusz Maciej Grabowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *