Test dla Prawa i Sprawiedliwości

Ustawa przygotowana przez polskich aptekarzy stawia sprawę jasno: jeden właściciel może mieć maksimum cztery apteki właściciel musi być farmaceutą na jedną aptekę nie może przypadać mniej niż trzy tysiące osób Celem, który postawili sobie autorzy ustawy jest przede wszystkim uchronienie przed bankructwem części spośród 14,6 tysiąca aptek działających w Polsce. Chcą także zapobiec wykupowi aptek…

Continue reading →

Zagraniczne zagrożenia dla Państwa i polskich przedsiębiorców

Kontakty rządzących z przedsiębiorcami przybrały formę szczególną. Najczęściej jest to monolog przedstawiciela władzy, dobrze jeśli prowadzony bezpośrednio z mównicy do zgromadzonych na sali. Częściej jednak monolog ten odbywa się za pośrednictwem telewizyjnego ekranu czyli poprzez media elektroniczne. Samo wystąpienie przedstawiciela władzy ma wiele wspólnego z klasycznym zaśpiewem „Posłuchajcie ludzie mojej opowieści, co wam tu opowiem…

Continue reading →

W 2017 roku stwórzmy trzecią siłę

Marzyć – to najpotrzebniejsza czynność w trudnych czasach. A gdyby tak udało się marzyć zbiorowo to samo, o tym samym… Niech wolno mi będzie zatem pomarzyć o tym, że inni marzą, to samo i o tym samym… co ja. A teraz do rzeczy. Marzę, by polscy przedsiębiorcy zrozumieli, jakie są ich obowiązki a następnie przystąpili…

Continue reading →